Luontaiskosmetiikka

Osta luonnonkosmetiikkaa

Luontaiskosmetiikan markkinoinnin sääntöjen selkeyttämiseksi on Suomessa perustettu vuonna 2006 yhdistys nimeltä Pro luonnonkosmetiikka ry. Mallia yhdistyksen organisointiin otettiin toisten EU-maiden kuten Saksan, Ranskan ja Ruotsin vastaavista yhdistyksissä. Näissä maissa on jo käytössä markkinointiin liittyvät säännöt.

Pro luonnonkosmetiikka ry:n perustajajäsenet edustavat eurooppalaiset luonnonkosmetiikkaan ja hygienian laatuvaatimukset täyttäviä kosmetiikkasarjoja ja uusiltakin jäseniltä vaaditaan samaa.

Luontaiskosmetiikkaa koskevat vähimmäisvaatimukset

Jotta kyseessä olisi luontaiskosmetiikka, on raaka-aineiden oltava peräisin luonnosta. Kasvikunnan osalta suositaan luomua ja muutenkin luonnonvaraisia kasveja mikäli suinkin mahdollista.

Uhanalaisia kasveja ei pidä käyttää kosmeettiisiin tuotteisiin. Petrokemian tuotteiden (mineraaliöljyt yms.) käyttö on kiellettyä säännöissä. Lisäksi kiellettyjä aineita luontaiskosmeettisissa tuotteissa ovat eläinrasvat, proteiinit ja eläinkollageenit.

Erilaisten tuoksu- ja väriaineiden on oltava peräisin luonnon raaka-aineista. Kovien säilöntäaineiden kuten formaldehylin käyttö on kiellettyä. Säilöntäaineina käytetään etupäässä luonnon raaka-aineita, esim. eteerisiä öljyjä. Pakkausteknisillä keinoilla pyritään lisäämään luontaiskosmeettisten tuotteiden säilyvyyttä. Mikrobiologisen turvallisuuden varmistamiseksi voidaan tarvittaessa käyttää luontaisen kaltaisia aineita kuten etyyliestereitä. Parabeenit kuuluvat kyseenalaisten raaka-aineiden joukkoon ja ne suositellaan korvattaviksi luontaisilla säilöntämenetelmillä.

Säteilyttämistä ei sallita missään tuotantovaiheessa. Eläinten suojelusta ja eläinkokeiden käytöstä. Kosmetiikan testaaminen eläimillä on lailla kielletty. Jos on tiedossa, että raaka-ainetta ei ole testattu eläimillä voi käyttää ennen 1.1.1998 markkinoilla saatavilla olevia raaka-aineita.

Toisia luonnonkosmetiikalle asetettuja edellytyksiä

-kaikissa tuotantovaiheissa pitää luontoa rasittaa mahdollisimman vähän
-geenimanipulaatio on kiellettyä
-pakkausmateriaaleissakin suosittava uusiutuvien raaka-aineiden käyttämistä
-jokaisessa tuotantovaiheessa huolehdittava eläinten ja ympäristön hyvinvoinnista

Minkätähden Pro luonnonkosmetiikka ry toimii?

Pro luonnonkosmetiikka ry on tarpeellinen organisaatio, koska ei ole sellaista tahoa, joka valvoisi luonnonkosmetiikkana myytäviä  valmisteita. Tilanne on sellainen, että luonnonmukaisuudella ja luonnolla myydään oikeastaan vaikka mitä. Jotta valmiste olisi luonnonkosmetiikaksi luettava ei riitä, että siinä on jotain kasvikunnasta saatavaa raaka-ainetta. Alan uskottavuuteen vaikuttaa negatiivisesti tämä kuluttajien ja jopa alan ammattilaisten parissa esiintyvä hämmentyneisyys.

{lang: 'fi'}