Muistin parantaminen ja fosfoseriini

Muistin parantaminen ja fosfoseriini

Muisti tarkoittaa aivojen kykyä tallentaa ja palauttaa mieleen menneitä kokemuksia. Ihmisen muisti jaetaan kolmeen erityyppiseen muistiin: 1) sensorinen muisti 2) lyhytkestoinen työmuisti 3) pitkäaikainen säilömuisti.  Muistihäiriöiden yhteisnimitys on amnesia.

Uusien tutkimustuloksien mukaan fosfoseriini ja omega-3-rasvahapot auttavat parantamaan muistia. Fosfoseriini on seriiniaminohapon johdannainen ja rakenteeltaan fosfoseriini on seriinin ja fosforihapon esteri. Seriinin biosynteesissä fosfoseriini on välituote. Se on myös merkittävä osa fosfoproteiineja. Lisäksi fosfoseriini pystyy parantamaan muistia useiden tutkimuksien perusteella.

Fosfoseriinin on todettu parantavan numero-, nimi- ja kasvomuistia ja muutakin lähimuistia kuten kykyä muistaa esineiden ja tavaroiden sijaintia. Jos siis lähimuistissa esiintyy pätkimistä niin on suositeltavaa käyttää fosfoseriiniä. Oppimis-, päättely- ja oivaltamiskykyihinkin fosfoseriini vaikuttaa suotuisasti. Fosfoseriini vähentää ikääntyneiden ihmisten apatiaa ja eristäytymistä ja parantaa henkistä vireyttä sekä keskittymiskykyä.

Muitakin hyviä vaikutuksia on havaittu fosfoseriinillä: epileptisten kohtauksien vähentäminen, rasituksen aikaisten stressihormonien tuotannon pienentäminen ja palautumisen nopeutuminen ruumiillisessa kuormituksessa. Noin kuuden viikon kuluessa alkavat näkyä suotuisat vaikutukset muistiin ja käyttäytymiseen.

Israelissa on tehty kaksoissokkotesti, jonka aikana annettiin joko fosfoseriiniä ja kalaöljystä peräisin olevaa omega-3-rasvahappoa tai lumelääkettä yhteensä sadalleviidellekymmenelleseitsemälle ikääntyneelle ihmiselle. Tämän tutkimusryhmän jäsenillä oli muistihäiriöitä, mutta dementiaa he eivät sairastaneet. Koe kesti 15 viikkoa. Sekä testin alussa että lopussa suoritettiin useita psykologisia kokeita. Näiden lisäksi tutkittavien ihmisten henkistä tilaa mitattiin seitsemän ja viidentoista viikon jälkeisellä Clinicians’ Global Impression of Change-testillä.

Satakolmekymmentäyksi osanottajaa oli kokeessa mukana sen loppumiseen saakka seuraten ohjeita tarkasti. Verbaalinen muisti kohentui selvästi aitoa valmistetta käyttäneillä verrattuna heidän omaan lähtötasoon ja lumeainetta saaneisiin verrokkeihin. Jotkut fosfosereeniä ottaneista koehenkilöistä paransivat kognitiivisia kykyjään, vaikka
jo ennen koejärjestelyä ne olivat olleet aika hyvät. Tutkimuksessa mukana olleet koehenkilöt kokivat fosfosereenin parantaneen heidän suorituskykyään.

Voi olla mahdollista, että fosfoseriinin ja kalaöljyn samanaikainen nauttiminen saattavat antaa paremman vasteen kuin kumpikaan niistä yksin otettuina. Muistin parantamisen ja muistisairauksien ehkäisyn kannalta tähän tutkimustulokseen pitäisi kiinnittää huomiota.

{lang: 'fi'}