Sydämen terveys

Sydämen terveys

Kuten ajoneuvot tarvitsevat polttoainetta niin kehommekin tarvitsee terveenä pysyäkseen solujen uudistumiselle rakennusaineita. Normaalin lihastoiminnan tueksi on oikein valittu,
tehoaineillaan toinen toisiaan tukeva ravintolisä terveellinen, liikunnan ja monipuolisen
ruokavalion ohessa. Kuten on tunnettua, on tärkein lihaksemme sydän.

Moderni elämä on stressaavaa, minkä tähden yli 700 000 suomalaista käyttää verenpainelääkitystä. Niinpä kysymys herää, että voisiko olla olemassa jokin luonnollinen keino pitää yllä verenkiertoelimistön terveyttä, voisiko olla jotain luonnollista paineensietoa? Professori Raimo Hiltunen on perehtynyt monipuolisesti luonnon mahdollisuuksiin terveyden vaalimisessa ja tämän artikkelin tiedot kolmesta hyvästä luonnonaineesta pohjautuvat hänen tietoihinsa.

Ubikinoni antaa energiaa soluille

Ubikinoni on koentsyymi Q10 ja se toimii solujen energiantuottajana. Ubikinoni on luonnossa esiintyvä rasvaliukoinen, vitamiineja muistuttava aine. Ubikinonia on jokaisessa energiaa paljon käyttävässä elimessä, kuten sydänlihaksessa ja aivoissa. Lisäksi ubikinonia on uutta verta tuottavassa luuytimessä, maksassa ja munuaisissa. Jos ubikinoni puuttuu, ei muodostu kehon tarvitsemaa energiaa. Vuodesta 1957 alkaen on tunnettu ubikinonin merkitys solujen energiantuotannolle, mistä lähtien ubikinonin vaikutuksia on runsaasti tutkittu. Mutta kaikesta tästä huolimatta ubikinoni on aika tuntematon länsimaiselle lääketieteelle.

Solujen aineenvaihdunnassa ubikinonilla on merkittävä tehtävä: rasvojen hapettumisen estäminen, solukalvojen suojeleminen ja sydänongelmien ehkäiseminen. Näiden vaikutuksien lisäksi ubikinoni pienentää kolesterolia alentavien lääkkeiden eli statiinien haittavaikutuksia ja hidastaa ikääntymistä. Niinpä olisi hyvä, jos statiineja käyttävät ihmiset nauttisivat ubikinonia, jotta sen puutos ei aiheuttaisi väsymystä ja lihasvaivoja.

Ubikinonia syntyy terveillä ihmisillä maksassa, mutta varsinkin vanhetessa ja sairauden aikana ubikinonia on saatava entistä enemmän ravinnosta tai ravintolisistä sydämen, aivojen, maksan ja munuaisten toiminnan turvaamiseksi. Ravintolisistä saatava ubikinoni on raaka-aineeltaan aivan samanlaista kuin elimistön itsensä valmistama ubikinoni.

Pycnogenolia verisuonien vahvistukseksi

Pycnogenoli on rannikkomännyn kuoriuutteesta saatava bioflavonoidiseos ja silläkin on takanaan jo yli viidenkymmenen vuoden historia. Pycnogenoli ehkäisee vapaiden radikaalien haittavaikutuksia. Uudehkojen tutkimuksien perusteella pycnogenoli parantaa sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyä. Pycnogenoli laajentaa pieniä verisuonia ja pienentää verenkierron tromboksaanipitoisuutta, verihiutaleista irtoavan biologisesti aktiivisen rasvahappometaboliitin aikaansaamaa verihiutaleiden muuttumista kokkareisiksi. On tutkimuksia, joiden perusteella pycnogenoli pienentää merkittävästi systolista verenpainetta. Pycnogenoli avustaa typpioksidia muodostavaa entsyymiä verisuonien seinämissä. Typpioksidi on tärkeää, sitä tarvitaan siihen, että verisuonet voivat supistua ja laajeta normaalisti. Kun ihminen vanhenee ja stressaantuu, typpioksidin tuotanto vähenee, mutta pycnogenoli auttaa kasvattamaan sen määrää.

D-vitamiini on tärkeää

Iho kykenee tuottamaan D-vitamiinia auringonvalon avulla, mutta Suomen leveysasteilla vain kesällä tarpeellisia määriä. Kun on pimeä vuodenaika, ei
D-vitamiinia muodostu ja sitä on saatava ravinnosta tai ravintolisistä. D-vitamiini on hormoni, ja sitä esiintyy kaikissa soluissa. Sen tärkein vaikutus liittyy kehon
immuunijärjestelmään. On todettu, että infektioille herkän ihmisen D-vitamiinipitoisuudet ovat poikkeuksellisen vähäisiä yleensä.

D-vitamiini auttaa estämään myös verisuonien kalkkeutumista ja sydänkohtauksia. Kasvavassa määrin on alettu pitää D-vitamiinia avainasemassa, kun sydänsairauksien mekanismia selvitetään. D-vitamiini auttaa myös niitä, joilla on kohonnut verenpaine. D-vitamiinin puute kasvattaa sydän- ja verisuonitauteihin sairastumisen vaaraa. D-vitamiinia on kahta eri tyyppiä, joista D3, kolekalsiferoli, on ihmiselle luontaista. Juuri sitä syntyy ihmisen iholla auringonvalon vaikutuksesta. Sen sijaan kasviperäinen D2-vitamiini ei ole niin tehokasta.

On kasvavassa määrin näyttöä siitä, että useat bioaktiiviset yhdisteet, monet luonnonaineet, pitävät yllä terveyttä ja vaikuttavat kroonisten tautien ennaltaehkäisyssä sekä hoidossa.

{lang: 'fi'}