Berberiini ja diabeteksen hoito

Diabeteksen hoito ja berberiini

Berberiini on mainio lisäravinne sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriötilojen estämiseen ja hoitamiseen. Berberiini kasvattaa insuliiniherkkyyttä, alentaa kasvanutta verensokeria, sokerihemoglobiinia sekä rasvoja (kokonaiskolesterolia, LDL-kolesterolia, triglyseridejä ja apo B:tä). Berberiini pystyy laskemaan kohonnutta verensokeriapitoisuutta aivan yhtä hyvin kuin metformiini, joka on diabeteksen peruslääke. Kummankin tapa vaikuttaa on jossain määrin samankaltainen, eli AMPK:n aktivoiminen. Berberiini toimii hyvin diabeetikolle määrätyn lääkehoidon, kuten metformiinin ja statiinien, täydentäjänä. Berberiini vahvistaa diabeteslääkkeiden vaikutusta ja näin ollen lääkityksen tarve ja sivuvaikutuksien vaara vähenevät.  Nykyään berberiinin tutkiminen on aktiivista.

Diabeetikkoja on Suomessa runsaasti, 500 000. Puolet heistä on esiasteen diabeetikkoja eli heillä ei ole vielä varsinaista diagnoosia diabeteksesta. Perinteiset menetelmät diabeteksen ehkäisyssä eivät ole onnistuneet, joten on tarvetta uusille tehokkaammille keinoille sekä taudin estämiseen että hoitamiseen. Diabeteksen toinen nimitys on sokeritauti ja kyseessä on tila, jonka aikana veren sokeripitoisuus nousee liian suureksi sekä levossa että varsinkin aterioiden jälkeen. Korkea veren sokeripitoisuus on vaarallista, sillä se on myrkkyä eräille
soluille. Diabetes vahingoittaa helposti kyseisiä kudoksia ja tällöin on kysymys
diabeteksen lisäsairauksista. Näitä ovat muutokset silmissä, hermostossa, valtimoissa, munuaisissa, muistihäiriöt, masennus ja dementia. Varsinkin sydänsairaudet ovat paha vaara diabeetikoille, sydänkohtauksen suurin riskiryhmä ovat nimenomaan diabeetikot. Peräti 3 neljästä diabeetikosta sairastuu ja kuolee sydän- ja verisuonitauteihin. Hiivasienitulehduksienkin vaara on suuri diabeetikoilla. On uusi tutkimus, jonka mukaan berberiini auttaa hiivasienitulehduksiin sekä tehostaa synergisesti hiivalääkityksen vaikutusta.

Kakkostyypin diabetes

Kakkostyypin diabetes on sellainen tila, jossa esiintyy suhteellinen tai absoluuttinen insuliinin puutos. Ne hoidot, joita lääkärit yleisesti antavat käypä hoito-suosituksen mukaisesti, eivät estä eivätkä hidasta tarpeeksi hyvin lisäsairauksia. Uudet keinot ovat siten tarpeen. Näitä ovat lisäravinteet ja niistä tehokkaimpia ovat mm. karnosiini, ubikinoni ja berberiini uusimpana.

Berberiini on tunnettu jo kauan

Kiinalaiset ovat käyttäneet berberiiniä pitkään, jo vähintään 1400 vuotta. On päteviä tieteellisiä tutkimuksia, joiden mukaan berberiini toimii todellakin halutulla tavalla. Kakkostyypin diabeteksen, johon liittyy veren rasvahäiriö (dyslipidemia), hoitamisessa berberiini on sekä tehokas että turvallinen aine. Berberiinin teho on todettu eräässä tutkimuksessa samanlaiseksi kuin metformiinilla. Lisäksi berberiini suojelee diabeetikon sydäntä nousseen verensokerin tuottamilta vahingoilta. On saatu näyttöä, että berberiini ehkäisee jopa ykköstyypin diabetesta sekä siirtää sen alkamista tuonnemmaksi.

Berberiini on monesta eri kasvista saatava alkaloidi ja Itä-Aasiassa sekä intiaanien parissa berberiiniä on käytetty kansanlääkinnässä 2000 vuotta lähinnä infektioiden ja ripulin hoitamiseen. 1980-luvulla kiinalaiset lääkärit huomasivat, että niiden diabeetikoiden, jotka käyttivät berberiiniä verensokeri alentui huomattavasti. Tämän havainnon seurauksena diabetestutkijat kiinnostuivat berberiinistä myös muualla maailmassa. Jatkotutkimuksissa on saatu vahvistus kiinalaislääkärien havainnolle ja lisäksi on selvinnyt berberiinin vaikutusmekanismit sokeriaineenvaihdunnan häiriöissä.

Berberiini on erittäin hyvin tiedelehdissä dokumentoitu ravintolisä, jonka avulla voidaan hallita insuliiniresistenssiä, kakkostyypin diabetesta, metabolista oireyhtymää (kohonnut verensokeri ja korkea verenpaine sekä ylipaino) sekä niistä aiheutuvia lisäsairauksia. On todettu, että berberiini ehkäisee myös syöpää ja masennusta. Berberiini on hyvä tulehdusta ehkäisevä ja vaimentava kasviperäinen ravinnelisä erään uuden tutkimuksen mukaan. Diabeetikon kannalta tämä on merkittävä tieto, koska diabetes on inflammaatio: koko elimistön matala-asteinen ja jatkuva tulehdustila.

Kuitenkin lännessä berberiinin hyödyllisyys diabeteksen hoidossa tuli tietoisuuteen vasta 1990-luvun puolivälissä. Alunperin kiinalainen lääkäri Ni Yanx kollegojensa kanssa raportoivat hoitaneensa berberiinillä diabeetikkoja, joilla oli ripulia vuosina 1983-87. Huomattiin, että melkein jokaisen diabeetikon verensokeri alentui. Berberiiniä annettiin erisuuruisilla annoksilla ja suuremmilla päiväannoksilla verensokeri alentui niilläkin diabeetikoilla, joilla pienemmillä annoksilla niin ei käynyt. Samoin janon tunne, kasvanut juomisen ja virtsaamisen tarve ja korkea verenpaine alentuivat sekä yleiskunto kohentui. Oireet lieventyivät veren sokeripitoisuuden alentuessa normaaliksi. Berberiini vähensi sokerin imeytymistä suolistosta vereen minkä lisäksi se tehosti insuliinituotantoa ja insuliinin tehokkuutta. Haittavaikutuksia ei havaittu edes 2 gramman vuorokausiannoksella.

Aluksi berberiinin käyttäminen yleistyi Kiinassa diabeteksen hoitamisessa ja englanniksi kiinalaisraportti julkaistiin vuonna 1995.

Miten berberiini säätelee sokeriaineenvaihduntaa?

On havaittu, että berberiini alentaa kohonnutta verensokeria samalla tehokkuudella kuin metformiini, joka on kakkostyypin diabeteksen hoidossa peruslääke. Berberiinin tapa vaikuttaa on osittain samanlainen, siis insuliiniherkkyyden kasvattaminen AMPK:ta aktivoimalla. Kun AMPK:ta aktivoidaan se estää maksaa valmistamasta liian paljon kolesterolia ja triglyseridejä. Kyseinen vaikutustapa selittää osaltansa sitä, että berberiinin avulla kyetään hallitsemaan veren sokeria ja rasvoja, jotka ovat molemmat tavallisesti koholla diabeetikoilla.

Erään tutkimuksen mukaan berberiini auttaa parantamaan synergisesti metformiini-lääkkeen ja tiatsolodinedionin (rosiglitatsoni ja pioglitatsoni) verensokeria alentavaa tehoa. On siten mahdollista jossain määrin korvata berberiinin avulla lääkkeitä sekä pienentää lääkkeiden tarvetta, joten sivuvaikutuksien vaara myös vähenee – kuitenkin omin päin ei pidä luopua mistään lääkkeestä, vaan aina pitää konsultoida hoitavan lääkärin kanssa ensin.

Berberiinin auttaa tervehdyttämään sokeritasapainoa useilla eri tavoilla. Se

-ehkäisee solukalvoston stressiä
-aktivoi PPAR-gammaa
-säätelee geenejä LXR-alfa,PPAR-alfa ja SREBPs
-pienentää vapaiden rasvahappojen määrää kehossa (kyseiset rasvahapot aiheuttavat muun muassa insuliiniresistenssiä sekä tulehdusta)
-tehostaa sokerin ottamista insuliiniresistentteihin soluihin
-vähentää haiman beetasolujen lipoapoptoosia
-estää Foxo1:n fosforylointia, jonka vaikutuksesta insuliiniresistenssi korjaantuu
-kasvattaa solukalvoilla olevien insuliinireseptorien syntymistä sekä parantaa niiden toimintoja
-parantaa inkretiineihin kuuluvaa liiallista syömistä hillitsevää peptidi-1:ä,
lisäksi se parantaa verensokerin kontrollointia
-laskee verensokeritasoa siten, että se estää DPP-entsyymiä toimien samoin kuin
synteettiset lääkkeet, joita on viime aikoina kehitetty
-ehkäisee humaania tyrosiinifosfataasi B1:tä minkä lisäksi se estää veren sokerin
kohoamista. On jopa niin, että berberiini lisää insuliinireseptoreja
-pienentää sokerin imeytymistä suolistosta vereen sekä tehostaa sokerinkuljettajan
GLUT4 toimintaa ja tämän seurauksena veren sokeri kuljetetaan luurankolihaksiin,
missä siitä tehdään energiaa.

Jos berberiiniä nautitaan lisäravinteena se tasapainottaa veressä olevaa paasto- ja ruokailunjälkeistä sokeripitoisuutta. Tällöin myös pitkä sokeri, toisin sanoen sokerihemoglobiini pysyy paremmin hallinnassa. Veren sokeritasapainoa osoittava hbA1c-lukema laboratoriotestiä edeltävävien 2-3 kk aikana ennustaa diabeteksen lisäsairauksien vaaraa.

Lisäksi berberiini kontrolloi monia insuliinin eritykseen sekä sen tehokkuuteen vaikuttavia geenejä, varsinkin maksan HNF4a-geeniä, joka kasvattaa haimassa insuliinin erittymistä veren sokeripitoisuuden kasvaessa kiinalaisen tutkimuksen mukaan. Berberiini aktivoi AMPK:n toimintaa, jota verensokerin kohoaminen heikentää.

Kyseinen AMPK on sokeriaineenvaihduntaa kontrolloiva eräänlainen pääkytkin, jonka
tehtävänä on elimistön tasapainon ylläpitäminen. Ei ole kuin vasta viime vuosina
päästy selvyyteen sen suuresta merkityksestä diabeteksessa. Berberiinillä on vielä eräs iso etu verrattuna synteettisiin diabeteslääkkeisiin, nimittäin tulehduksen ehkäiseminen. Synteettiset diabeteslääkkeet eivät hoida tulehdusta, joten ne eivät pysty estämään diabeteksen lisäsairauksia. Berberiini auttaa alentamaan myös koholla olevia veren rasvoja, kokonais- ja LDL-kolesteroleja sekä pienentää valtimosairauksien vaaroja, koska berberiini pienentää myös alipoproteiineja (myös jo johonkin valtimotautiin sairastuneen ennuste paranee).

Kyseinen vaikutustapa perustuu jossain määrin AMPK:n aktivoimiseen sekä osittain siihen, miten berberiini vaikuttaa maksan LDL-reseptoreissa. Myös munuaiset hyötyvät
berberiinistä, sillä se ehkäisee koholla olevan verensokerin haittoja pienentämällä
fibronektiinin ja kollageenin kerääntymistä munuaiskeräsiin.

Eikä tässäkään ole vielä kaikki berberiinistä saatavat hyödyt terveydelle, vaan berberiini aikaansaa sokeristumisen lopputuotteiden haittojen estämisen. Noita lopputuotteita muodostuu, kun sokeri palaa diabeetikolla ”väärää tietä” eli polyolipolkua (heksosaminireittiä). Normaali tie olisi pentoosifosfaattireitti. Berberiinin hyvä puoli on vielä sekin, että se ei lihota, toisin kuin insuliinipistokset ja synteettiset diabeteslääkkeet. On viitteitä siitä, että berberiini laihduttaa ylipainoisia hiiriä ja marsuja, joilla on kokeellinen diabetes.

Berberiinin vielä eräs vaikutus on, että se ehkäisee sekä korjaa alkoholista riippumatonta rasvamaksaa kiinalaisen rottatutkimuksen mukaan. Tämän tutkimuksen selville saama havainto on, että berberiinillä on positiivinen vaikutus kolesterolin ja muiden yhdisteiden aineenvaihduntaa sääteleviin geeneihin. Viime aikoina on tutkittu berberiinin ja pioglitatsonin yhteistä vaikutusta diabeetikkojen ja terveiden ihmisten alkoholista riippumattoman rasvamaksan hoitamisessa.

On havaittu, että E-EPA estää ja hoitaa alkoholista riippumatonta rasvamaksaa, mikä on varsin yleinen tila nykyisin kakkostyypin diabeteksen ja lihomisen seurauksena. Tällainen rasvamaksa vähentää insuliinin tehoa. Berberiini ei heikennä luustoa, vaan vahvistaa sitä, toisin kuin suun kautta nautittavat uudet TZD-diabeteslääkkeet.

Vaikuttava vuorokausiannos berberiinillä on 1-1,5 grammaa eikä se aikaansaa sivuvaikutuksia. Berberiinin avulla voidaan aivan hyvin täydentää ja tehostaa lääkärin määräämää diabeteslääkitystä, kolesterolilääkitystä (statiineja) sekä sydän- ja syöpälääkkeitä. Berberis aristata-kasvista saatava berberiini on
turvallista käytössä ja sen LD50 on yli 5000 mg/kg.

{lang: 'fi'}