Dementia

Lihavuus ja dementia

Ruotsalaisessa tutkimuksessa (kaksostutkimuksessa) kävi ilmi, että riski dementiaan kasvaa jos keski-iässä on ylipainoinen. Tutkimus julkaistiin neurologian ammattilaislehdessä Neurologyssä.

Tutkittavina oli yli 8500 ruotsalaista kaksosta. Heidän painonsa kirjattiin ylös keskimäärin 43-vuotiaina. Näistä kaksosista yli 2500 oli ylipainoisia tai suorastaan lihavia (lihavilla painoindeksi on yli 30). Kolmekymmenen vuoden jälkeen tutkittiin onko heillä puhjennut dementia. Kolmellasadallaviidelläkymmenellä tutkittavalla löydettiin Alzheimerin tauti tai vaskulaarinen dementia, joka aiheutuu aivojen verenkiertohäiriöstä. Lisäksi sadallaneljällätoista tutkittavalla epäiltiin dementian puhkeamista.

On seitsemänkymmentäyksi prosenttia isompi vaara saada dementia jos on ylipainoine keski-iässä. Lihavien riski saada dementia on vielä suurempi, se on kaksisataakahdeksankymmentäkahdeksan prosenttia!

Jo aikaisemmin lihavuus on liitetty dementiaan, mutta nyt on uutta se, että tämä uusi ruotsalaistutkimus yhdistää siihen myös ylipainon. Dementiaan liittyy henkisten toimintojen heikentyminen, tyypillistä on muistin rappeutuminen. Myös muun muassa kielelliset kyvyt heikentyvät jos sairastaa dementiaa. Alzheimerin tauti on tunnetuin ja tavallisin eri tyyppisistä dementioista ja sitä sairastaa kaksi kolmesta dementoituneesta henkilöstä.

Keski-iän ylipaino ei ole yhtä suuri vaaratekijä kuin lihavuus, mutta tutkimuksen mukaan myös ylipainosta seuraava dementiaan sairastumisen vaara on huomattava kansanterveydellisesti, koska väestöstä merkittävä osa on ylipainoisia.

{lang: 'fi'}