Weleda

Weleda

Weledalla on yhdeksänkymmenen vuoden historia takanaan. Weleda alkoi sairaalalla ja farmaseuttisella laboratoriolla, jotka perustivat hollantilainen lääkäri, itävaltalainen filosofi sekä kemisti ja farmaseutti Münchenistä. Weleda on kehitetty maailmanlaajuiseksi terveysalan yhtiöksi.

Vuonna 1920 kolme pioneeria ryhtyivät antamaan uutta muotoa opetukselle ja tutkimukselle antroposofisessa lääketieteessä, joka oli ollut olemassa jo joitakin vuosia. Vuonna 1921 lääkäri Ita Wegman (1876-1943) avasi kliinisen ja terapeuttisen instituutin Arlesheimiin Sveitsissä. Se oli sairaala, jossa käytettiin antroposofista lääketiedettä hoitamaan sairastuneita ihmisiä.

Kemisti Oskar Schmiedel (1887-1959), yhdessä filosofi Rudolf Steinerin (1861-1925) ja lääkäri Wegmanin kanssa, kehittivät ensimmäiset farmaseuttiset tuotteet, joiden konsepti oli muotoiltu perustuen Weledan tuotefilosofiaan: lääkkeiden tulisi tarjota ratkaiseva stimulus kehon omille parantaville voimille. Tämä idea oli siten jo tiedossa ennen kuin nykyinen täydentävä lääketiede ja sen tutkimus tietävät nykyään: parantaminen tapahtuu holistisesti (kokonaisvaltaisesti) valmistettujen tuotteiden avulla, jotka stimuloivat kehoa parantamaan itsensä. Steiner ja Wegman olivat kehittäneet tämän lääketieteellisen lähestymistavan erilaisilla luentokursseilla edeltäneiden vuosien aikana.

Erilaisia verkostoja Weledalla

Näiden kolmen Weledan pioneerin työ elää tänäkin päivänä. Yli 90-vuotisen Weledan historian ajan Weleda on jatkanut kehitystyötään, mistä kiitos tulee omistautuneille ihmisille. Weledan kansallisten yhtiöiden kehitystyön myötä Weleda toimii globaalisti. Monissa maissa, missä Weleda toimii, ei ole ainoastaan asiakkaita, vaan myös lääkäreitä ja farmaseutteja, joilta asiakkaat saavat antroposofista lääkintää ja luontaiskosmetiikkaa. Niinpä innostuneet ihmiset työskentelevät Weledassa toimien läheisesti emoyhtiön kanssa – tuottaen heidän omia farmaseuttisia tuotteita tai toiset väliaikaisissa laboratorioissa ja toiset suurissa laboratorioissa, joissa on kymmeniä työntekijöitä sekä lääkekasvien puutarha. On kuitenkin yksi yhteinen seikka kaikissa näissä menestystarinoissa, jotka erottavat Weledan muista kansainvälisistä yhtiöistä: into kehittyä pitemmälle paikallisista verkostoista käsin.

Euroopan sydämestä

Luonnollinen ja orgaaninen kosmetiikka ja farmaseuttiset sekä antroposofiset terapeuttiset hoidat ovat peräisin Saksasta, Sveitsistä ja Ranskasta. Weleda toimii suurimmissa biodynaamisissa lääkekasvipuutarhoissa Euroopassa, Saksassa. Lyhyet matkat pelloilta tehtaisiin takaavat korkeimman mahdollisen laadun.

90 vuotta Weledaa – 90 vuotta kestävää liiketoimintaa

Weleda kohtelee vastuullisesti sekä ihmisiä että luontoa ja tästä periaatteesta on tullut Weledalle toimintatapa alusta lähtien. Kestävä kehitys on Weledan toimintapa. Kestävää kehitystä vuodesta 1921 alkaen, filosofi Rudolf Steinerin vision mukaisesti, eli yhtiö laittaa itsensä täysin ihmisten ja maailman kokonaisuutena palvelukseen. Weleda ei siten toimi vastuullisesti pelkästään liiketoiminnassaan, vaan myös ympäristöä ja sosiaalista hyvinvointia huomioon ottaen.

Weleda tänään: johtavassa asemassa markkinoilla

Weleda aloitti farmaseuttisena laboratoriona toimintansa. 90 vuoden kuluttua alusta Weleda on maailman markkinajohtaja holistisen luonnon ja orgaanisen kosmetiikan valmistajana sekä lääkkeiden tuottajana antroposofisiin hoitoihin ja terapioihin. Weledan sitoutuneisuus laatuun ja ympäristön kannalta ystävälliseen liiketoimintaan on ollut pysyvä arvo kaikkien näiden vuosien aikana. Weledalla on kokonaisvaltainen näkemys ihmisestä sekä luonnosta.

Osta Weledan tuotteita

 

{lang: 'fi'}