L-teaniini

L-teaniini ja vihreä tee

L-teaniini eli teaniini ja myös 5-N-etyyli-L-glutamiini on suorastaan teen sielu ja sillä on positiivisia terveysvaikutuksia. L-teaniini rentouttaa lievästi. L-teaniini on aminohappo ja sitä saadaan teepensaan lehdistä uutetusta teestä. Teaniini on eri aine kuin teiini, joka on nimitys teessä olevalle kofeiinille. Erään vuonna 2003 julkaistun tutkimuksen mukaan teaniini saattaa vahvistaa T-solujen toimintaa ja siten parantaa kehon immuunijärjestelmän toimintaa. Tutkimuksessa oli vertailuryhmä, jossa koehenkilöt joivat teetä kahvin asemasta. Tämän ryhmän veressä oli 5 kertaa isompi määrä antibakteerisia proteiineja.

Erään toisen tutkimuksen mukaan L-teaniini toimii rauhoittavana antistressitekijänä. Eikä siinäkään kaikki, vaan L-teaniini parantaa oppimista. Erilaiset tilanteet ja tuntemukset kuten ahdistuneisuus, hätätilanne tai uupumus kasvattavat entisestään L-teaniinin tarvetta.

Ramppikuumettakin potevat hyötyvät L-teaniinista, unohtamatta arjessaan jännittämisestä kärsiviä henkilöitä. L-teaniini auttaa parantamaan opiskelua minkä lisäksi se myös laskee verenpainetta ja kolesterolia. Vastustuskykykin voi tulla paremmaksi. Ylipäätään tee on otaksuttavasti suotuisa fysiologisilta vaikutuksiltaan ihmisen elimistöön: hermosto virkistyy, väsyneisyys vähenee, verenpaine alenee ja tee auttaa välttämään tulehduksia. L-teaniinin käytöstä teessä ei tule uneliaaksi, vaan ihminen rauhoittuu kokematta väsymystä. Rentoutuneisuus alkaa tuntua reilun puolen tunnin kuluttua teen juomisesta.

L-teaniini kuuluu glutamiinihappojohdannaisiin ja glutamiinihappo on myös yksi aivojen välittäjäaineista. Kun L-teaniini imeytyy ruoansulatuselimistössä, se menee aivoihin ja aivoissa L-teaniini saa aikaan monenlaisia fysiologisia hyötyjä kuten dopamiinin määrän kasvamista. Myös dopamiini on eräs aivojen välittäjäaineista ja se vaikuttaa tunnetiloihin. Hyvän olon tunne lisääntyy myös, sillä L-teaniini kasvattaa aivoissa GABA:n määrää.

L-teaniini on myös kofeiinin vastavaikuttaja estäen kofeiinista aiheutuvia haittavaikutuksia. Eräs japanilainen tiedemies löysi L-teaniinin vuonna 1949 ja kyseistä teen ainesosaa on tutkittu toki myöhemminkin. 1960-luvun puolivälissä Japanissa annettiin lupa lisätä L-teaniinia elintarvikkeisiin. Vuonna 2011 Japanissa tutkittiin L-teaniinin vaikutusta reaktionopeuteen sekä huomiokykyyn yliopisto-opiskelijoilla.

Tutkimus oli kaksoissokkotesti, jossa toinen ryhmä sai tavallista vettä ja toiselle ryhmälle annettiin 200 mg veteen sekoitettua L-teaniinia. Niillä opiskelijoilla, jotka olivat kuvanneet ahdistuneisuustasoaan korkeaksi, raportoitiin positiivisia vaikutuksia verrattuna pelkkää vettä saaneisiin verrokkeihin. Opiskelijat, jotka kuvasivat ahdistuneisuustasoaan alhaiseksi, eivät saaneet havaittavaa hyötyä L-teaniinista. On syytä mainita tästä tutkimuksesta vielä, että kyseisten japanilaisten tutkijoiden mukaan L-teaniinista ei tullut väsymystä, keskittymiskyvyttömyyttä tai hitaampia refleksejä kuten niin monesta muusta ahdistuneisuuteen vaikuttavasta aineesta.

L-teaniini saattaa vaikuttaa suotuisasti myös koirien ahdistuneisuushäiriöön.

Osta vihreää teetä
{lang: 'fi'}