Omega-3-rasvahapot ja hermojen vaurioituminen

Hermovauriot ja omega-3

Kalaöljy on oivallinen lähde omega-3-rasvahapoille. Nyt on saatu jälleen uutta tutkimustietoa kalaöljyn omega-3-rasvahappojen hyvistä vaikutuksista: nämä rasvahapot saavat hermosolut uusiutumaan sekä parantavat niitä vaurioista. Tämä havainto on tärkeä hermovaurioista parantumisen kannalta ja se tukee kalaöljyn käyttämistä hermovaurioiden hoitamisessa, riippumatta siitä, mistä syystä hermovaurio on tullut.

Impulsseja aivoihin, selkäytimeen ja muualle kuljettavilla ääreishermoston soluilla on uusiutumisen taito, mutta potilaille jää monesti hermostoon vaurioita, vaikka kirurgia onkin kehittynyt viime vuosikymmeninä. Tämän takia hoitokeinojen etsiminen on tarpeellista hermovaurioihin. On aika tavallista käyttää B-vitamiineja hoitamiseen. Uuden tutkimustiedon valossa kannattaisi harkita myös omega-3-rasvahappoja. Hiirikokeissa saatiin selville, että jos omega-3-rasvahappojen pitoisuus kasvaa hiirillä, se varjeli hermosoluja tuhoutumiselta. Tämän jälkeen kokeissa tutkittiin hiirien iskiasvaurioita. Havainto oli, että niillä hiirillä, jotka olivat saaneet omega-3-rasvahappoja parantuminen nopeutui ja oli täydellisempää kuin hiirillä, jotka eivät saaneet omega-3-rasvahappoja. Lihasten surkastuminen on hermovaurioiden tavallinen lisähaitta ja siltäkin omega-3-rasvahapot suojasivat kokeessa.

Koetta johtaneen tutkijan mukaan omega-3-rasvahapoilla saattaa olla useita erilaisia positiivisia vaikutuksia neurologisissa häiriöissä ja uuden havainnon perusteella omega-3-rasvahapoilla voi olla jotain vaikutusta ääreishermoston vaurioiden hoidossa. Laajemminkin omega-3-rasvahapoilla on myönteistä vaikutusta keskushermostoon: on nimittäin löytynyt yhteys omega-3-rasvahappojen ja aivojen tilavuuden välillä. Kalasta tai kalaöljyvalmisteista saatavilla omega-3-rasvahapoilla voi olla tärkeä merkitys muistin sekä ajattelun ylläpitämisessä. Jos pitää huolen sopivien rasvojen saannista voi mahdollisesti huoltaa aivojaan.

Amerikassa on tutkittu tuhattakuuttasataa keskimäärin 67 vuoden ikäistä henkilöä aivojen magneettikuvauksella sekä lisäksi vielä kognitiivisilla testeillä ja verikokeiden avulla. Tutkimuksessa ilmeni, että vähän DHA-rasvahappoja saaneilla koehenkilöillä aivojen tilavuus oli pienempi kuin paljon DHA-rasvahappoja saavilla.

Mikäli ihminen sai vähän muitakin omega-3-rasvahappoja (EPAa esimerkiksi), odotusarvo oli, että hän menestyy huonommin visuaalista muistia ja muita kognitiivisia aivotoimintoja tutkivissa testeissä. Aivot sisältävät paljon DHA-rasvahappoa ja sen pitoisuus pienenee mm. Alzheimerin tautia sairastavilla. Hiirikokeiden ja väestötutkimuksien nojalla on saatu viitteitä siitä, että DHA estää tai siirtää myöhäisemmäksi dementiaa. Mutta jos ihminen on jo sairastunut dementiaan, eivät omega-3-rasvahapot enää hyödytä häntä.

Osta rasvahappoja
{lang: 'fi'}